Blog

GELECEĞİN İNTERNETİ: WEB 3.0

Web 3.0’dan bahsetmeden önce Web kavramından ve Web 1.0’ın Web 3.0’a olan yolculuğundan bahsetmeliyiz.Web, ağ anlamına gelmektedir ve bilgisayar ağını ifade etmek için kullandığımız bir terimdir. İnternet üzerinde yazı, görsel, ses, grafik gibi dokümanları uzaktaki bilgisayarlara iletmeye yarar. Global olarak düşündüğümüzde dünyadaki bilgisayarlar arasındaki bu veri paylaşımını ifade etmek içinse Dünyayı saran ağ yani “World Wide Web(www)” terimi kullanılmaktadır.Web kavramını anladığımıza göre artık Web 3.0’a olan yolculuğumuza başlayabiliriz.    
Blog

YENİ DÜNYA: METAVERSE

Metaverse Nedir?Metaverse kavramı, ilk kez Neal Stephenson’ın 1992 yılında çıkardığı “Snow Crash” adlı romanında yer almıştır.  “Sonra, öte” anlamına gelen “meta” kelimesi ile evren anlamına gelen “universe” kelimesinin birleştirilmesiyle türeyerek “evrenötesi” anlamına gelmiştir. Metaverse, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve “blockchain” teknolojilerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Kısaca sanal ve gerçekliğin eş zamanlı deneyimlendirilebildiği bir tür yeni gerçeklik evreni diyebiliriz. Metaverse Neden Bu Kadar Gündemde?Dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Facebook’un kurucusu Mark