HATA NEDİR?

Belirlenen prosedür ve standartlara birebir uyumun sağlanamamasından dolayı ortaya çıkan bir durumdur.

 

SIFIR HATALI ÇALIŞMA NEDİR?

Sıfır hatalı çalışma kavramı, “işi ilk defada doğru yap” yaklaşımı olarak ele alınmaktadır. Bu amacın başarılması da bireylerin yaklaşımı veya isteği ile orantılıdır.

Sıfır hata, kalite kontrol ve kalite güvence sistemlerini uygulayarak hataların nedenlerini belirleyici ve hataların ortaya çıkmasını önleyici çabaların tümüdür.

 

SIFIR HATANIN GELİŞİMİ

Sıfır hatanın geçmişi 1961-1962 yıllarında, Florida’daki Martin işletmesinin Cape Caneveral’a Pershing füzelerini sıfır fark ile teslim etmesine dayanır. Programın, üst yönetimden basit bir çalışana kadar en iyi sonuçları vermesi için çok iyi planlanıp, dikkatlice organize edilmesi gerekir.

Hata oranının sıfıra indirilmesi için yapılabilecekler

Sıfır hata ile çalışırken hata oranının sıfıra indirilmesinde iki unsur ile karşılaşılır:

  • İNSAN KAYNAĞI
  • SÜREÇLER

 

HATA ORANININ SIFIRA İNDİRİLMESİ İÇİN;

Hatayı insanlar yapmaktadır. Hatayı önlemenin ve sıfır hatayla çalışmaya ulaşılmasının formülü de doğrudan insandır.

Öncelikle yapılacak işlerin sürecinin çok iyi tayin edilmesi gerekmektedir.

Süreçlerde çalışan insanların itinayla çalışıp, işin daha iyi olması için “ne yapmalıyım” diye sorgulamaları gerekmektedir. Hata yapmamak için yöntemler üzerinde hemfikir olunan net tanımlar olmalıdır.

Yapılan hataların tekrarlanmaması için uygun altyapıyı ve önlemleri almak çok önemlidir.

 

SIFIR HATAYA ULAŞMADA

1- KAYNAĞINDA KONTROL: Hataya neden faktörlerin kaynağında, hata olmadan ve özre dönüşmeden kontrol altına alınması,

+

2- POKA-YOKE YÖNTEMİ: Hatanın olmasını engellemek ve özürlüyü bulmak için uygun Poka-Yoke yöntemleri ile %100 denetimi,

+

3- ÖNLEYİCİ FAALİYET: Hata durumunda tekrar önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak ve tedbirler almak.

=

“0” Hata

     

    POKA-YOKE

‘’ HATA ÖNLEME’’

 Japonca Poka (hata) ve Yokeru (sakınma) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kavramdır.

Poka-Yoke “hataların oluşumunu, özürlü ürün kullanılmasını önleme sistemi” olarak tanımlanır. Sistem “sıfır” hataya ulaşmada kullanılan etkin bir yaklaşımdır.

 

 

Oluşması muhtemel sorunları, oluşmadan önlemek mantığı üzerinde kuruludur.

Sorunlu veya hatalı ürün olması durumunda ise ürünün son kullanıcıya ulaşması engellenir. 

 

YAZAR

Selin YURTSEVER

KAYNAKÇA

https://acikders.ankara.edu.tr/

http://dergi.kmu.edu.tr/userfiles/file/mayis2007/5.pdf