Giderek birbirine benzeyen ürün ve hizmetlerle beraber oluşan yoğun rekabet ortamı, markaların farklılaşmasını gerektiriyor. Günlük hayatta çok fazla uyarana maruz kalan tüketicilerin dikkatleri dağılıyor ve bazı noktaları kaçırabiliyor. Bu yüzden markaların ürünlerini tüketicilere fark ettirmeleri ve zihinlerinde yer edinmeleri gerekiyor. Bu noktada da nöropazarlama devreye giriyor.

Pazarlamanın her alanında kullanılabilen nöropazarlamanın temel hipotezleri 1990’lı yıllarda Gerald Zaltman tarafından ortaya konulmuştur. “Neuromarketing” ismi ise 2002 yılında Prof. Ale Smidts tarafından ifade edilmiştir.

NÖROPAZARLAMA NEDİR?

Tüketiciler kararlarının çoğunu bilinçaltında verir. Nöropazarlama da tüketicinin davranışlarını anlamayı hedefleyen ve tüketicilerin marka ile karşılaştıklarında bilinçlerinin ve bilinçaltının nasıl etkilendiğini araştıran çalışmalardır.

Pazarlama dünyası ilk dönemlerde tüketicinin tercih ve isteklerine yönelik olmaktan çok uzaktaydı. Değişen tüketicilerle beraber değişmekte olan tüketicilerin beğeni, istek ve beklentilerini anlamak için nöropazarlama alanında çalışmalar yapılıyor.

NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİ

Nöropazarlama, tüketicilerin pazar davranışını anlamak amacıyla nöro bilimde kullanılan tekniklerin tüketicilere uygulanmasıdır.

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme, Elektroensefalografi, göz izleme, deri iletkenliği, Yüz Kodlama, Kalp Ritmi, Örtülü Bağlantı Testleri nöropazarlama teknik ve yöntemleridir. Bu teknikler sayesinde beyindeki aktivite ölçülür ve test yapılırken dikkatimizi ne zaman, nereye yönlendirdiğimizi görebiliriz. Heyecan durumunu gözlemleyebiliriz.

“İnsanlar hissettiklerini düşünemiyorlar, düşündüklerini ifade edemiyorlar ve söylediklerini yapmıyorlar.”

-David Ogilvy

YAZAR

Pınar Elif Ortahisar

KAYNAKÇA

file:///C:/Users/PC/Desktop/PAZARLAMADA%20YENİ%20YAKLAŞIM%20NÖROPAZARLAMA%20ÜZERİNE%20KURAMSAL%20BİR%20DEĞERLENDİRME.pdf

file:///C:/Users/PC/Desktop/Reklam%20Filmleri%20Ve%20Bireysel%20Tercihler%20arasındaki%20ilişkinin%20nöropazarlama%20yöntemleri%20Ile%20ölçümlenmesi%20üzerine%20Deneysel%20Bir%20çalışma.pdf

file:///C:/Users/PC/Desktop/PAZARLAMADA%20UYGULAMAYA%20YÖNELİK%20YENİ%20BİR%20YAKLAŞIM%20%20NÖROPAZARLAMA.pdf

https://www.proquest.com/docview/2495344498?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

https://www.youtube.com/watch?v=0rfILPKLUFU

https://www.youtube.com/watch?v=mkDVC_izIV0