KAIZEN NEDİR?

Özellikle de Endüstri Mühendisliği seçtiyseniz birçok defa duyacağınız ya da teknik gezilerde, seminerlerde, günlük yaşantınızda duyduğunuz belki de ne olduğunu bilmediğiniz bir konuyla karşınızdayız.

Nedir bu Kaizen Tekniği? Hadi beraber öğrenelim.

KAIZEN

Kaizen kelimesi, Japonca’ daki ”kai” değişim ve ”zen” daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşmuştur.

Kaizen’deki temel amaç mevcut durumu yeterli bulmayarak sürekli daha iyiye, ileriye doğru götürmektir.

Kaizen aynı zamanda bir felsefeyi de ifade eder:

    “ Her geçen günün bir önceki günden daha iyi olması için evde, iş yerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba sarf etmek. ”

KAIZEN DENİLİNCE AKLA GELEN KELİMELER NELERDİR?

“Kalite, Maliyet, İyileştirme, Gelişme, Verimlilik, Araştırma.”

KAIZEN ÇEŞİTLERİ

Hızlı Kaizen: Ele alınacak problemde detaylı bilgi gereksinimine sahip olmadan ve vakit kaybetmeden bir an önce uygulamaya geçilecek Kaizen çeşididir. En fazla 2 çalışma ekibiyle yapılabilir. İyileştirme yapılırken iş güvenliği, çevre sağlığı gibi etkenler de göz önünde bulundurulur.

Standart Kaizen: 3-4 çalışma ekibiyle yapılan Standart Kaizen’ de karmaşık yapıdaki problemler için detaylı araştırma sonucunda metodik yaklaşımlarla bir çözüm yolu bulunur.

Majör Kaizen: 3-7 çalışma ekibiyle yapılan Majör Kaizen’de karmaşık ve kronik yapılı problemler için daha çok detaylı ve uzun vadede çözüm alınabilmesi adına kullanılır. Her proses için ayrı ayrı inceleme yapılır ve prosesi iyileştirme çözümleri bulunur. Bu  aşamadaysa üretimde yapılmış olan israflar, ergonomik hatalar daha çok göz önünde bulundurulur.

KAIZEN TEKNİĞİ                                                                                                       

– Geliştirmek konu veya iş üzerinde odaklanıp her gün 1 dakikanızı vererek çalışmanız, başarıyla ulaşmanızı sağlayan Kaizen tekniği üretimin olduğu her alanda kullanılabilir. Bu kadar kısa bir süre hem gelişmenizi sağlıyor hem de 24 saat içinde 1 dakikanızı ayırmak ne kadar zor olabilir ki?

– Kaizen tekniği sayesinde erteleme, tembellik etme gibi alışkanlığınızdan sıyrılarak odaklanmanız gereken konular üstünde yoğunlaşmana süreniz artar.

KAIZEN’İN 3 TEMEL PRENSİBİ

 -Şirketteki en önemli varlıklar insan kaynaklarıdır.

  -Süreçler radikal değişimlerle değil aşamalı iyileştirmeler ile gelişir.

  -İyileşme farklı süreçlerin performanslarının maddi ölçümlerine dayandırılmalıdır.

KAIZEN’IN KONULARI

İşte Kaizen’in çok kullanılan kavramları karşınızda.

 MUDA: Yapılan işte katma değer olmayıp yalnızca maliyeti arttıran unsurlardır.                  

  MURİ: Makine, malzeme ve çalışanların kapasitelerine fazla yüklenilmesidir.

  MURA: Üretim planlanması ve üretim miktarlarının olmaması ve sürekli olarak artıp azalarak dalgalanmaların oluşmasıdır.

PUKO DÖNGÜSÜ NEDİR?

PLANLA: Bir problemin fark edilmesi, mevcut durumun analiz edilmesi ve iyileştirme planı için veri toplanır. İşin ne zaman, nasıl, ne kadar sürede, kimler tarafından yapılması gerektiği kararlaştırılır. Görev dağılımı yapılıp gerçekçi hedefler belirlenir. 5N1K, beyin fırtınası, pareto analizi, sebep sonuç diyagramı gibi problem çözme araçları kullanılır. 

 

UYGULA: Planlar aşamasındaki amaçlar ve iyileştirmeler son halini aldığı zaman uygulamaya geçilir.

KONROL ET: Planlanan hedefe ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir.

ÖNLEM AL: Çalışmaların kalıcı olduğundan emin olunur. Kalıcıysa standartlaştırılıp tüm şirkette uygulanır. Eğer sapmalar varsa bunların sebepleri araştırılıp sapmaların yok edilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

KAIZEN’İN UYGULAMA ADIMLARI

  • Konu Seçimi (Öncelikle üzerine gidilmesi gereken konular araştırılır.)                                                         
  • Hedef Belirleme (Bizi tatmin edecek hedef sayısal olarak tespit edilir.)      
  • Ekibin Oluşturulması (Konuya yönelik kişisel becerilere göre ekip üyeleri seçilir.)
  • Mevcut Durum Tespiti (Verilere dayanmalı, çözüm içermelidir.)
  • Proje Alanı
  • Kök Neden Analizi (Balık Kılçığı, Neden-Sonuç analizi kullanılır.)
  • Çözümlerin Uygulanması (Yapılan çözümler uygulanır.)
  • Hedef-Sonuç Kontrolü (Sonuçları “hedef” değerleri ile karşılaştırır.)
  • Standartlaştırma (Prosedürü kalıcı olarak değiştirme ve uygulamadır.)
  • Yaygınlaştırma (Bulunan sonuçlar sunular vb. şekilde öğretilir ve paylaşılır.)

 

KAIZEN’İN FAYDALARI

-Değer meydana getirmeyen işleri ortadan kaldırır.

-Atıkları, kirliliği ve tehlikeli çevresel atıkları azaltır.

-Daha az enerji, su ve ham madde tüketerek tasarruf sağlar.

-Çalışma koşullarını iyileştirir.

-Bireysel gelişim ve ekip çalışması sağlayarak çalışanlar arasındaki iletişimi arttırır.

-Yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ve çalışma şekillerini geliştirir.

-Maliyet odaklı düşünerek problem çözme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Yöneticilerin görev ve sorumluluklarını ve çalışma şekillerini geliştirir.